Vsakovací tunel Graf 300L

majte z dažďa radosť!

Vsakovací tunel Graf 300L

Vsakovací tunel

Vysoko účinný vsakovací tunel sa využíva na likvidáciu dažďovej vody vsakovaním. Vďaka jeho únosnosti je možný pojazd aj osobným automobilom. Vsakovacie tunely sú určené na využitie najmä pre menšie vsaky a pre súkromný sektor.

Cena bez DPH: 44.50
Cena s DPH: 53.40
Kód produku: 230010
Dodacia lehota: k odberu ihneď
Vsakovací tunel 1Vsakovací tunel 2Vsakovací tunel 3

Vsakovací tunel Graf 300L

Vsakovacie tunely Graf sa montujú v radoch a je ich možné flexibilne prispôsobiť špecifickým podmienkam. Vďaka špeciálnej konštrukcii vsakovacích tunelov od firmy Graf je možné ich stohovanie. Na paletu sa zmestí až 40 kusov, čo je značná úspora na doprave a skladovaní.

Montáž tunelov je jednoduchá, rýchla a variabilná. Montáž je možná bez využitia ťažkej techniky, pretože tunel váži iba 11 kg. Jednotlivé tunely sa spoja v radoch a na začiatok a koniec sa nasadia koncové dosky. Pri pojazde osobnými automobilmi je min. prekrytie zeminu 50 cm, max. hĺbka zabudovania je 250 cm. Systém je možné rozširovať, alebo zostavovať moduly vo viacerých radoch.

KONCOVÉ DOSKY NIE SÚ SÚČASŤOU DODÁVKY A TREBA ICH OBJEDNAŤ ZVLÁŠŤ

Potrubie sa napojí cez prednú koncovú dosku. Za týmto účelom má koncová doska perforáciu, ktorú je potrebné odrezať. Potrubie musí byť min. 200 mm zasunuté do tela tunelu. Pre zaistenie rovnomerného vstupu vody je nutné odvetrať každú vetvu tunela. Na dne výkopu zhotovíme štrkové lôžko o hrúbke asi 80 mm z vrstvy štrku o hrubosti 8/16. Na túto vrstvu uložíme vsakovacie tunely do riadkov a pozdlžne ich pospájame. Na vsakovacie tunely položíme geotextíliu, tak aby sa jednotlivé kusy presahovali o 30 cm. Následne zasypeme vsakovacie tunely štrkom o hrubosti 20/40 do výšky 15 mm nad tunel. Potom sa výkop pomaly dosype až po terén.

Technické parametre vsakovacieho tunela:

Druh možného zaťaženia: osobný automobil

Objem: 300 litrov

Rozmery: dĺžka 122cm x šírka 80 cm x výška 51 cm

Farba: čierna

Ekonomický prínos využitia vsakovacích tunelov:

Lacnejšia a jednoduchšia realizácia - vsakovacie tunely od firmy Graf majú 3x vyšší objem uloženia dažďovej vody ako konvenčná priekopa so štrkom. 1 modul nahradzuje približne 800 kg alebo 36 m drenážneho potrubia. Tým sa značne ušetrí na množstve výkopu. Inštalácia vsakovacích modulov je jednoduchá, rýchla a variabilná. Môže byť realizovaná bez ťažkej techniky, pretože napr. vsakovací tunel váži iba 11 kg. Spájanie jednotlivých modulov je veľmi jednoduché, keď tunely vďaky svojej konštrukcii zapadajú do seba.